სკოლა » კათედრები » დაწყებითი განათლება

კითხვისა და წერის სწავლება

23 დეკემბერი, 2015
ავტორი: თამარ მახარაძე, ზურაბ ვახანია

ვიწყებთ თემას - "კითხვისა და წერის სწავლება". იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ორაზროვნება ...

სრულად

რა არის რიცხვი

23 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

ერთობლიობა, სიმრავლე, ქვესიმრავლე, ვენის  დიაგრამა,  რაოდენობა,  ნატურალური რიცხვი, ტ ...

სრულად

კითხვა-წერის სწავლების მეთოდები

23 დეკემბერი, 2015
ავტორი: თამარ მახარაძე, ზურაბ ვახანია

ანალიზი, სინთეზი, ფონემა, გრაფემა,ფონეტიკა, ფონოლოგია, გრაფოლოგია.ფონოლოგიური უნარი ("ფონოლოგიუ ...

სრულად

ტექსტები და ამოცანები მათემატიკისა და წიგნიერების საგანთაშორისი (ინტერდისციპლინური) სწავლებისთვის.

23 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

მასწავლებლებს ვურჩევთ, გამოიყენონ ეს ტექსტები თავიანთ კლასებში _ მათემატიკისა და ქართული ენის ინტე ...

სრულად
© 2015 - 2024 შ.პ.ს განათლებული საქართველო edulive.ge - ყველა უფლება დაცულია
პროექტის ავტორი: ვალერიან მესხიშვილი
Artmedia