სკოლა » დამრიგებელი

როგორ ვატარებ მშობელთა კრებას

16 იანვარი, 2018
ავტორი: ანა იმერლიშვილი

ნებისმიერი  ქვეყნის განვითარებაში პიროვნების მონაწილეობას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება.  პი ...

სრულად

როგორ დავეხმაროთ მოსწავლეს პროფესიის არჩევაში

29 თებერვალი, 2016
ავტორი: მაია ფირჩხაძე

პროფესიის სწორად შერჩევაზე და დაგეგმვაზე  ადამიანის მთელი შემდგომი ცხოვრებაა  დამოკიდებული ...

სრულად

პრობლემების გადაჭრის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სადამრიგებლო მუშაობაში

30 იანვარი, 2016
ავტორი: მაია ფირჩხაძე

ეროვნული სასწავლო გეგმა კლასის დამრიგებლის სამუშაოს აღწერლობაში ხაზგასმით  კვეთს  კლასის დ ...

სრულად

,,ღია სივრცე“ არ წარმოადგენს ტექნოლოგიას ყველა შემთხვევისათვის

30 იანვარი, 2016
მოამზადა: ანა ნინიძე

ეს წერილი მიზნად ისახავს, დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებას პედაგოგებისათვის  ტექნოლოგიაზე, რომე ...

სრულად

ტრენინგები სადამრიგებლო საქმიანობისთვის გაგრძელდება

26 დეკემბერი, 2015
ესაუბრა: ნინო კაპანაძე

სადამრიგებლო საქმიანობა მეტად რთული და მრავალმხრივი პროცესია და ითხოვს აღზრდისა და განათლების თანამე ...

სრულად

როგორ ვიმუშაოთ შემოქმედებითი უნარებით დაჯილდოებულ ბავშვებთან

23 დეკემბერი, 2015
ავტორი: მაია ფირჩხაძე

მოსწავლე  თავისი დროის დიდ ნაწილს სკოლაში ატარებს,  აქ იზრდება და  ყალიბდება  ის ...

სრულად

ქეთევან ხეიძის უტყუარი "სადამრიგებლო რეცეპტი"

10 დეკემბერი, 2015
ესაუბრა: მანანა ცხადაია

თბილისის 94-ე საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგ  ქეთევან ხეიძეს მასწავლებლობის ...

სრულად

დამრიგებლის საიდუმლო თავად ბავშვებშია

10 დეკემბერი, 2015
ესაუბრა: მანანა ცხადაია

მზეო თურქაძე – თბილისის 96-ე არაქართულენოვანი საჯარო სკოლის მე-10 პირველი კლასის დამრიგებელი დ ...

სრულად
© 2015 - 2024 შ.პ.ს განათლებული საქართველო edulive.ge - ყველა უფლება დაცულია
პროექტის ავტორი: ვალერიან მესხიშვილი
Artmedia