სკოლა » კათედრები » მათემატიკა » სწავლების 2 საფეხური

პლანიმეტრიის ამოცანები

16 იანვარი, 2018
ავტორი: მაია თევდორაშვილი

  ძვირფასო მასწავლებლებო, შემოგთავაზებთ ძოგიერთი ამოცანებისა და სავარჯიშოების განხილვას, რ ...

სრულად

გეომეტრიული გარდაქმნები

16 იანვარი, 2018
ავტორი: მაია თევდორაშვილი

გეომეტრიის მთელი რიგი საკითხების შესწავლისას (თეორემების დამტკიცება, ამოცანების ამოხსნა აგებასა და გ ...

სრულად

მაგალითი კომპლექსური რიცხვების შესახებ

21 დეკემბერი, 2015
ავტორი: მაია თევდორაშვილი

ძვირფასო მასწავლებლებო, ვაგრძელებთ იმ ამოცანებისა და სავარჯიშოების განხილვას, რომელიც ეფუძნება საბაზ ...

სრულად

განსაზღვრის არე ტრიგონომეტრიაში

21 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ აღდგომელაშვილი

შენიშვნები მასწავლებელთათვის ტრიგონომეტრიული განტოლებების ამოხსნის ზოგიერთი საკითხების შესახებ სრულ ...

სრულად

ინტერვალთა მეთოდი 2

21 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ აღდგომელაშვილი

შენიშვნები მასწავლებელთათვის ინტერვალთა განზოგადებული მეთოდის სწავლებასთან დაკავშირებით სრულად ...

სრულად

ინტერვალთა მეთოდი 1

21 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ აღდგომელაშვილი

 შენიშვნები მასწავლებელთათვის ინტერვალთა განზოგადებული მეთოდის სწავლებასთან დაკავშირებით ...

სრულად

განსაზღვრული არე განტოლებებში

21 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ აღდგომელაშვილი

შენიშვნები მასწავლებელთათვის ელემენტარული მათემატიკის ზოგიერთი საკითხების შესახებ განტოლებათა სწავლე ...

სრულად

ზოგიერთი შენიშვნა კუბური განტოლებისთვის

18 ნოემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ აღდგომელაშვილი

ზურაბ აღდგომელაშვილი   -- 1997-2007 წლებში ქ.თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და მეთოდ ...

სრულად
© 2015 - 2020 შ.პ.ს განათლებული საქართველო edulive.ge - ყველა უფლება დაცულია
პროექტის ავტორი: ვალერიან მესხიშვილი
Artmedia