კონფიდენციალობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის ხელშეკრულება

მოცემული კონფიდენციალურობის ხელშეკრულება გამოხატავს, თუ როგორ იყენებს ‘’შპს განათლებული საქართველო’’ (შემდგომში - „ჩვენ“) თქვენს ინფორმაციას.
ჩვენ ვინახავთ ნებისმიერ პირად ინფორმაციას, რომელიც ჩვენთვის ხელმისაწვდომი ხდება‘’შპს განათლებული საქართველო’’ ვებ გვერდზე (შემდეგში: „ვებ გვერდი“), მომხმარებლის მიერ შევსებული რეგისტრაციის ფორმის ან სხვა საშუალების მეშვეობით.
თქვენი პირადი ინფორმაციის მოწოდებით და ვებ გვერდის მოხმარებით თქვენ ადასტურებთ, რომ თანახმა ხართ ჩვენ გამოვიყენოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია მოცემული კონტრაქტის პირობებში. თუ არ ეთანხმებით კონფიდენციალურობის კონტრაქტის პირობებს, გთხოვთ, ნუ ისარგებლებთ ვებ გვერდით და ნუ მოგვაწოდებთ პირად ინფორმაციას.
ინფორმაციის შეგროვება
თქვენი პირადი ინფორმაცია,რომელიც ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ და გამოვიყენოთ მოიცავს:
• ინფორმაციას, რომელსაც მოგვაწოდებთ ვებ გვერდზე რეგისტრაციის ფორმის შევსებით, ან ნებისმიერ სხვა ინფორმაციას, რომელსაც მოგვაწოდებთ ვებ გვერდის ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.
• კორესპონდენციის ჩანაწერებს (ვებ გვერდის, ელექტრონული ფოსტის,ტელეფონის ან სხვა საშუალებების მეშვეობით)
• ჩვენს მიერ ჩატარებულ კვლევებზე თქვენი პასუხებით
• ვებ გვერდზე თქვენს მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების დეტალებს
• ვებ გვერდზე თქვენი ვიზიტის დეტალებს
თქვენი პირადი ინფორმაციის გამოყენების მიზნები
• მომსახურების განხორციელება.
• ჩვენი იურიდიული ვალდებულების შესრულება.
• მომხმარებლების კვლევის, გამოკითხვების და ანალიზების ჩატარება.
• ჩვენს პროდუქტებზე არსებული აქციების და სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მოწოდება.
• არალეგალური ტრანზაქციების, თაღლითობის წინააღმდეგ მონიტორინგი. 
ინფორმაციის შენახვა
ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ თქვენი პირადი ინფორმაცია იყოს დაცული. მასზე წვდომა ექნებათ მხოლოდ ჩვენს თანამრომლებს.
„ქუქის“–ის გამოყენება
„ქუქის“–ის გამოყენება ხდება თქვენი ვებ სერვერიდან ინფორმაციის შეგროვების მიზნით. ვებ გვერდზე რეგისტრაციის გავლით თქვენ ადასტურებთ, რომ ჩვენ გვაძლევთ უფლებას გამოვიყენოთ თქვენი „ქუქის“-ის ინფორმაცია.
„ქუქის“–ი შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც დამახსოვრებულია თქვენი კომპიუტერის „ჰარდ“დისკზე. ეს ინფორმაცია ჩვენ გვეხმარება ვებ გვერდის გაუმჯობესებაში და პერსონალიზირებული მომსახურების
ინტერნეტ გადარიცხვები
იმის გათვალისწინებით, რომ ინტერნეტი გამოიყენება გლობალურად,ინტერნეტის გამოყენება პირადი მონაცემების შეგროვებასა და გადამუშავებაში აუცილებლად მოითხოვს მონაცემთა გადაცემას საერთაშორისო მასშტაბით. აქედან გამომდინარე, ჩვენთან ვებ–გვერდზე ნავიგაციისა და ელექტრონული კომუნიკაციის დროს, თქვენ ეთანხმებით თქვენი
პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებას, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ,რომ მოცემული
ინფორმაცია და მონაცემები დამუშავდეს უსაფრთხოდ და ექვემდებარებოდეს ამ კონფიდენციალურობის ხელშეკრულებას.
ინფორმაციის გამჟღავნება
ჩვენი მომსახურების სარგებლობის შედეგად, რეგისტრაციისას ჩვენი თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით ან/და თქვენგან მიღებული წერილობითი თანხმობის საფუძველზე თქვენ ჩვენ გვანიჭებთ უპირობო უფლებას, თქვენი დამატებითი წინასწარი ან შემდგომი თანხმობის გარეშე, ჩვენ გადავცეთ ან/და გაუმჟღავნოთ ჩვენს ხელთ არსებული
კონფიდენციალური ინფორმაცია ან/და პერსონალური მონაცემები ჩვენს შვილობილ, ან სხვა ნებისმიერ მესამე პირებს მათ მიერ სხვადასხვა მომსახურების შემოთავაზებების ან/და გაწევის მიზნით. 
ცვლილებები კონფიდენციალურობის ხელშეკრულებაში
მომავალში, კონფიდენციალურობის ხელშეკრულებაში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება გამოქვეყნდება ამ გვერდზე. თუ ხელშეკრულებაში მოხდება რაიმე არსებითი ან მატერიალური სახის ცვლილება,ჩვენ შეგატყობინებთ ვებ-გვერდის, ელექტრონული ფოსტის ან სხვა საკომუნიკაციო არხების მეშვეობით.

© 2015 - 2024 შ.პ.ს განათლებული საქართველო edulive.ge - ყველა უფლება დაცულია
პროექტის ავტორი: ვალერიან მესხიშვილი
Artmedia