მეცნიერება

დაკვირვება

29 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

აღქმა; აზროვნება; მოტივაცია; გააზრება; შეფასება; ინტერესი; ქცევის ფორმა; მოთხოვნილება; სრულად

სრულად

მიზანმიმართული აღქმა

29 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

აღქმა; ყურადღება; ადამიანი; ქცევის ფორმა; შეგრძნება; მოთხოვნილება; დაკვირვება; სააზროვნო განწყობა; ე ...

სრულად

გეშტალტიზაცია

28 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

შეგრძნება; განცდა; აღქმა; ხატი; გეშტალტი; მთლიანობითი; ფიგურა; ფონი; თანდაყოლილი; გეშტალტ-ხატი; განწ ...

სრულად

თანდაყოლილი გეშტალტ-ხატები; აღქმის არქეტიპები

28 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

გეშტალტი; ხატი; პრენატალური; მხედველობა; სმენა; აღქმა; შეგრძნება; გენეტიკური; სქემა; ადამიანი; ცხოვე ...

სრულად

გეშტალტი

28 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

მთლიანობა; განაწევრებულობა; თანდაყოლილი; დიფერენცირებული; გეშტალტფსიქოლოგია; გეშტალტთერაპია; აღქმა; ...

სრულად

აღქმა; პერცეფცია

28 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

აქტუალური; განცდა; შეგრძნება; დიფუზური; დიფერენცირება; განაწევრებული; ფიგურა-ფონი; განწყობა; შეგრძნე ...

სრულად

შეგრძნება

28 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

ინდივიდი; აქტუალური; განცდა; შეგრძნების ორგანო; ელექტროიმპულსი; დიფუზური; აღქმა; ექსტეროცეპტული; ინტ ...

სრულად

ინდიფერენტულობა

28 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

ნულოვანი ვალენტობა; ნეიტრალური; ინტერესი; დამოკიდებულება; ამბივალენტობა; გამორჩევადობა; სრულად

სრულად
© 2015 - 2017 შ.პ.ს განათლებული საქართველო edulive.ge - ყველა უფლება დაცულია
პროექტის ავტორი: ვალერიან მესხიშვილი
Artmedia