მეცნიერება » ლექსიკონი

ესთეტიკური შეფასების ტიპური შეცდომა

29 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

ილუზია; აზროვნების ილუზია; აზროვნება; ესთეტიკური შეფასება; სააზროვნო განწყობა; ასიმილაცია; კონფორმიზ ...

სრულად

ზნეობრივი შეფასების ტიპური შეცდობა

29 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

აზროვნების ილუზია; ილუზია; აზროვნება; სააზროვნო განწყობა; ასიმილაცია; კონფორმიზმი; სტერეოტიპი; ესთეტ ...

სრულად

ევრისტიკა

29 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

აღმოჩენა; შემოქმედება; ევრისტიკა; ინტუიცია; ფიქსირებული განწყობა; სტატისტიკური შეფასების ტიპური შეცდ ...

სრულად

ეკონომიკური შეფასების ტიპური შეცდომა

29 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

აზროვნების ილუზია; ილუზია; აზროვნება; რეკლამა; მარკეტინგი; სრულად

სრულად

სტატისტიკური შეფასების ძირითადი შეცდომა

29 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

აზროვნების ილუზია; ილუზია; აზროვნება; განზოგადება; სტერეოტიპი; კაუზალური ატრიბუცია; ეგოცენტრიზმი; ხა ...

სრულად

აზროვნების ილუზია; აზროვნების ტიპური შეცდომა

29 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

აზროვნება; ილუზია; აღქმის ილუზია; აღქმა; თვალსაჩინო; ეგოცენტრიზმი; დეცენტრაცია; ინვარიანტობა; სტერეო ...

სრულად

აღქმის ილუზია

29 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

ილუზია; აღქმა; შეგრძნება; მხედველობა; გეშტალტი; გეშტალტიზაცია; კონტრასტი; უზნაძე; ასიმილაცია; პერცეპ ...

სრულად

ესთეტიკური შეხება

29 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

შეხება; შეგრძნება; აღქმა; ესთეტიკური გრძნობა; განცდა; სიამოვნება; ქცევის ფორმა; მოთხოვნილება; სრულ ...

სრულად
© 2015 - 2024 შ.პ.ს განათლებული საქართველო edulive.ge - ყველა უფლება დაცულია
პროექტის ავტორი: ვალერიან მესხიშვილი
Artmedia