ლექსიკონი - Dictionary - Словарь » ფსიქოლოგიის ლექსიკონი » შემეცნების ფსიქოლოგია, აზროვნება, კოგნიტური პროცესები

© 2015 - 2021 შ.პ.ს განათლებული საქართველო edulive.ge - ყველა უფლება დაცულია
პროექტის ავტორი: ვალერიან მესხიშვილი
Artmedia