სიახლეების არქივი

მაგალითებისა და ამოცანების ამოხსნა №11 (3)

18 ნოემბერი, 2017

აბიტურიენტთა დიდი ნაწილი არჩევით საგნად ირჩევს მათემატიკას. სამწუხაროდ მწირია ქართულ ენაზე გამოცემულ ...

სრულად

მაგალითებისა და ამოცანების ამოხსნა №11 (4)

18 ნოემბერი, 2017

აბიტურიენტთა დიდი ნაწილი არჩევით საგნად ირჩევს მათემატიკას. სამწუხაროდ მწირია ქართულ ენაზე გამოცემულ ...

სრულად

ჯაჭვი რგოლებით -- მასწავლებელი, მოსწავლე, მშობელი

18 ნოემბერი, 2017

სკოლა და მოსწავლეობის პერიოდი ბევრგვარად საეტაპო წლებია მოზარდისთვისაც  და მისი მშობლისთვისაც. ...

სრულად

ქართული ლიტერატურის ინოვაციური სწავლებისათვის

18 ნოემბერი, 2017

თანამედროვე კულტურა თვითგამოსახვის ისეთ ფორმებს ეძებს, როცა ინდივიდის ორიგინალური სათქმელი მარტივი დ ...

სრულად
© 2015 - 2018 შ.პ.ს განათლებული საქართველო edulive.ge - ყველა უფლება დაცულია
პროექტის ავტორი: ვალერიან მესხიშვილი
Artmedia